Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-24 08:49:53  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 168626 o nazwie 'Ogłoszenie o konkursie ofert '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste168626
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteOgłoszenie o konkursie ofert
category_idpuste212
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
fullpuste

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

publishfrompuste2018-10-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-konkursie-ofert
2018-10-24 13:00:02  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> ' na '<p> Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

2018-10-26 08:14:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Zmieniono nazwę z 'Ogłoszenie o konkursie ofert ' na 'Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych'

Pole short zmieniło wartość z 'Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych' na 'Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> ' na '<p> Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOgłoszenie o konkursie ofert Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
shortOgłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnychOgłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
full

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

2018-10-29 10:10:30  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> 2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> <p> 4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.</p> <p> 5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wyb&oacute;r Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

2018-11-15 10:25:32  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> 2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> <p> 4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.</p> <p> 5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wyb&oacute;r Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> 2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> <p> 4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.</p> <p> 5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wyb&oacute;r Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.</p> <p> 6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 7. MARR S.A - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat .</p> <p> 12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.</p> <p> 13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysków i strat.

7. MARR S.A - bilans, rachunek zysków i strat.

8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat .

12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.

13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysków i strat.

2018-11-16 11:21:02  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> 2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> <p> 4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.</p> <p> 5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wyb&oacute;r Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.</p> <p> 6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 7. MARR S.A - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat .</p> <p> 12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.</p> <p> 13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> 2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> <p> 4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.</p> <p> 5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wyb&oacute;r Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.</p> <p> 6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 7. MARR S.A - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat .</p> <p> 12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.</p> <p> 13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 14. Dokument o wyborze pełnicego funkcję Prezydenta Miasta Mielca.</p> <p> 15. Odpowiedzi na pytania dotyczące obligacji.</p> <p> 16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta.</p> <p> 17. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysków i strat.

7. MARR S.A - bilans, rachunek zysków i strat.

8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat .

12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.

13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysków i strat.

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysków i strat.

7. MARR S.A - bilans, rachunek zysków i strat.

8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat .

12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.

13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysków i strat.

14. Dokument o wyborze pełnicego funkcję Prezydenta Miasta Mielca.

15. Odpowiedzi na pytania dotyczące obligacji.

16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta.

17. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> 2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> <p> 4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.</p> <p> 5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wyb&oacute;r Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.</p> <p> 6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 7. MARR S.A - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat .</p> <p> 12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.</p> <p> 13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 14. Dokument o wyborze pełnicego funkcję Prezydenta Miasta Mielca.</p> <p> 15. Odpowiedzi na pytania dotyczące obligacji.</p> <p> 16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta.</p> <p> 17. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wyb&oacute;r agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.</p> <p> 2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.</p> <p> 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych<br /> na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.</p> <p> 4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.</p> <p> 5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wyb&oacute;r Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.</p> <p> 6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 7. MARR S.A - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysk&oacute;w i strat .</p> <p> 12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.</p> <p> 13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysk&oacute;w i strat.</p> <p> 14. Dokument o wyborze pełnicego funkcję Prezydenta Miasta Mielca.</p> <p> 15. Odpowiedzi na pytania dotyczące obligacji.</p> <p> 16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta.</p> <p> 17. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.</p> <p> 18. Zawiadomienie o wyniku postępowania.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysków i strat.

7. MARR S.A - bilans, rachunek zysków i strat.

8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat .

12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.

13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysków i strat.

14. Dokument o wyborze pełnicego funkcję Prezydenta Miasta Mielca.

15. Odpowiedzi na pytania dotyczące obligacji.

16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta.

17. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysków i strat.

7. MARR S.A - bilans, rachunek zysków i strat.

8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat .

12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.

13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysków i strat.

14. Dokument o wyborze pełnicego funkcję Prezydenta Miasta Mielca.

15. Odpowiedzi na pytania dotyczące obligacji.

16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta.

17. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

18. Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 457069

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862615
user_idpuste1337092
fobject_idpuste457069
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 457370

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862616
user_idpuste1337092
fobject_idpuste457370
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 458258

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862617
user_idpuste1337092
fobject_idpuste458258
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 458949

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862618
user_idpuste1337092
fobject_idpuste458949
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 458950

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862619
user_idpuste1337092
fobject_idpuste458950
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465791

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862620
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465791
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465792

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862621
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465792
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465793

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862622
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465793
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465794

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862623
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465794
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465795

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862624
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465795
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465796

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862625
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465796
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465797

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862626
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465797
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-06 11:41:38  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 465798

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1862627
user_idpuste1337092
fobject_idpuste465798
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste168626
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się