Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-08-31 11:32:18  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 157480 o nazwie 'Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-I.7222.55.1.2018.MD'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste157480
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteOgłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-I.7222.55.1.2018.MD
category_idpuste212
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji, udzielającej Rado Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego (...)
fullpuste

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-I.7222.55.1.2018.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji, udzielającej Rado Sp. z o.o. Ławnica 20, 39-331 Chorzelów pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Mielcu na terenie SSE Euro-Park Mielec, przy ul. Wojska Polskiego 3 instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej odpadów niebezpiecznych. tj. instalacji do przetwarzania odpadowego sprzętu elektrycznego, płyek PCB oraz kabli telekomunikacyjnych i energetycznych - w załączniku

publishfrompuste2018-08-31 00:00:00
_activepuste1
_importantpuste1
_important_tillpuste2018-10-05 00:00:00
slugpusteogloszenie-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-os-i-7222-55-1-2018-md
2018-10-10 06:25:34 

Pole _important_till zmieniło wartość z '2018-10-05 00:00:00' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2018-10-05 00:00:00puste
2018-10-10 06:25:34 

Pole _important zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important1puste
2018-08-31 11:32:19  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 432408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1667416
user_idpuste1337092
fobject_idpuste432408
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste157480
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się