Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-08-24 09:34:01  Stanisław Budzeniusz

Utworzono artykuł 155984 o nazwie 'Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste155984
user_idpuste1055897
resource_idpuste811
namepusteInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
category_idpuste11198
language_idpuste1
shortpusteInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
fullpuste

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr RZ.ZUZ.4.421.196.2018. EB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa rowu utwartego pn. Trześń Mała Stare Koryto w zakresie przykrycia go rurociągiem na działce ewid. nr 2415 w Mielcu, obręb Smoczka, woj. podkarpackie".

publishfrompuste2018-08-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-08-24 09:34:01  Stanisław Budzeniusz

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego' na '155984_informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego155984_informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-08-24 09:35:34  Stanisław Budzeniusz

Pole category_id zmieniło wartość z '11198' na '212'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id11198212
2018-08-24 09:35:34  Stanisław Budzeniusz

Załączono plik 429629

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1655886
user_idpuste1055897
fobject_idpuste429629
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste155984
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się