Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-15 08:45:46  mpekalska mpekalska

Utworzono artykuł 133396 o nazwie 'Statut Gminy Miejskiej Mielec'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste133396
user_idpuste1617811
resource_idpuste811
namepusteStatut Gminy Miejskiej Mielec
category_idpuste184
language_idpuste1
shortpusteStatut Gminy Miejskiej Mielec
fullpuste
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady tworzenia Klubów Radnych,
6)      tryb pracy Prezydenta Miasta
7)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
8)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
publishfrompuste2018-05-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatut-gminy-miejskiej-mielec
2018-05-15 08:45:46  mpekalska mpekalska

Pole slug zmieniło wartość z 'statut-gminy-miejskiej-mielec' na '133396_statut-gminy-miejskiej-mielec'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstatut-gminy-miejskiej-mielec133396_statut-gminy-miejskiej-mielec
2018-05-15 08:46:24  mpekalska mpekalska

Pole short zmieniło wartość z 'Statut Gminy Miejskiej Mielec' na 'Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortStatut Gminy Miejskiej MielecUchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec
2018-10-24 09:57:01  mpekalska mpekalska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec. </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r.&nbsp; </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady tworzenia Klubów Radnych,
6)      tryb pracy Prezydenta Miasta
7)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
8)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. 
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady tworzenia Klubów Radnych,
6)      tryb pracy Prezydenta Miasta
7)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
8)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
2018-10-24 10:01:01  mpekalska mpekalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-24 10:02:03  mpekalska mpekalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-24 11:04:12  mpekalska mpekalska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r.&nbsp; </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r.&nbsp; </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji, </span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. 
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady tworzenia Klubów Radnych,
6)      tryb pracy Prezydenta Miasta
7)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
8)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. 
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
6)      zasady tworzenia Klubów Radnych,
7)      tryb pracy Prezydenta Miasta
8)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
9)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
2020-01-03 10:44:47  mpekalska mpekalska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r.&nbsp; </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji, </span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji, </span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady działania Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. 
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
6)      zasady tworzenia Klubów Radnych,
7)      tryb pracy Prezydenta Miasta
8)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
9)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
6)      zasady działania Klubów Radnych,
7)      tryb pracy Prezydenta Miasta
8)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
9)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
2020-01-03 10:46:32  mpekalska mpekalska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji, </span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady działania Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uchwała Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Statut określa:</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ustr&oacute;j Gminy Miejskiej Mielec,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji, </span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady działania Klub&oacute;w Radnych,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tryb pracy Prezydenta Miasta</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zasady dostępu obywateli do dokument&oacute;w Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz korzystania z nich,</span></span></div> <div style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:0.95em;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki organizacyjne miasta Miasta.</span></span></div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Uchwała NR XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
6)      zasady działania Klubów Radnych,
7)      tryb pracy Prezydenta Miasta
8)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
9)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
Uchwała Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą Nr L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
 
Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
6)      zasady działania Klubów Radnych,
7)      tryb pracy Prezydenta Miasta
8)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
9)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.
2020-01-03 10:46:32  mpekalska mpekalska

Załączono plik 379865

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2684438
user_idpuste1617811
fobject_idpuste379865
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste133396
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-03 10:46:32  mpekalska mpekalska

Załączono plik 457120

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2684439
user_idpuste1617811
fobject_idpuste457120
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste133396
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-03 10:46:32  mpekalska mpekalska

Załączono plik 691390

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2684440
user_idpuste1617811
fobject_idpuste691390
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste133396
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-03 10:46:32  mpekalska mpekalska

Załączono plik 691405

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2684441
user_idpuste1617811
fobject_idpuste691405
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste133396
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się