Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-22 16:07:03  mpekalska mpekalska

Utworzono artykuł 117526 o nazwie 'Oferta realizacji zadania publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste117526
user_idpuste1617811
resource_idpuste811
namepusteOferta realizacji zadania publicznego
category_idpuste11004
language_idpuste1
shortpusteOferta realizacji zadania publicznego - Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu
fullpuste

Oferta realizacji zadania publicznego - Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielc

publishfrompuste2018-01-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoferta-realizacji-zadania-publicznego
2018-01-22 16:07:03  mpekalska mpekalska

Pole slug zmieniło wartość z 'oferta-realizacji-zadania-publicznego' na '117526_oferta-realizacji-zadania-publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugoferta-realizacji-zadania-publicznego117526_oferta-realizacji-zadania-publicznego
2018-01-22 16:07:03  mpekalska mpekalska

Załączono plik 337173

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1302684
user_idpuste1617811
fobject_idpuste337173
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste117526
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się