Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-11 11:29:29  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 102515 o nazwie 'XXXVII Sesja Rady Miejskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste102515
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteXXXVII Sesja Rady Miejskiej
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpusteData: 14.09.2017r. godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu
fullpuste

  Mielec, 2017 - 09 - 08

                                                                           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVII sesjęRady Miejskiej w dniu 14 września /czwartek/ br. o godz.  14.30  w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.

4.     Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                         

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)                                     

 

publishfrompuste2017-09-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustexxxvii-sesja-rady-miejskiej
2017-09-15 07:28:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp; Mielec, 2017 - 09 - 08</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>z&nbsp; w&nbsp; o&nbsp; ł&nbsp; u&nbsp; j&nbsp; ę</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>XXXVII sesję</strong><strong>Rady Miejskiej w dniu</strong> <strong>14 września /czwartek/ br. o godz.&nbsp; 14.30 &nbsp;w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Porządek obrad:</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie obrad.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 280px;"> <strong>Przewodniczący</strong><strong>&nbsp; Rady Miejskiej</strong></p> <p style="margin-left: 280px;"> &nbsp;Marian Kokoszka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa prawna do urlopowania:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <p> art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> o samorządzie gminnym ( tekst jednolity</p> <p> Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp; Mielec, 2017 - 09 - 08</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>z&nbsp; w&nbsp; o&nbsp; ł&nbsp; u&nbsp; j&nbsp; ę</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>XXXVII sesję </strong><strong>Rady Miejskiej w dniu</strong> <strong>14 września /czwartek/ br. o godz.&nbsp; 14.30 &nbsp;w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Porządek obrad:</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie obrad.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 280px;"> <strong>Przewodniczący</strong><strong>&nbsp; Rady Miejskiej</strong></p> <p style="margin-left: 280px;"> &nbsp;Marian Kokoszka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa prawna do urlopowania:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <p> art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> o samorządzie gminnym ( tekst jednolity</p> <p> Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

  Mielec, 2017 - 09 - 08

                                                                           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVII sesjęRady Miejskiej w dniu 14 września /czwartek/ br. o godz.  14.30  w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.

4.     Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                         

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)                                     

 

  Mielec, 2017 - 09 - 08

                                                                           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVII sesję Rady Miejskiej w dniu 14 września /czwartek/ br. o godz.  14.30  w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.

4.     Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                         

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)                                     

 

2017-10-02 13:33:39  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp; Mielec, 2017 - 09 - 08</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>z&nbsp; w&nbsp; o&nbsp; ł&nbsp; u&nbsp; j&nbsp; ę</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>XXXVII sesję </strong><strong>Rady Miejskiej w dniu</strong> <strong>14 września /czwartek/ br. o godz.&nbsp; 14.30 &nbsp;w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Porządek obrad:</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie obrad.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 280px;"> <strong>Przewodniczący</strong><strong>&nbsp; Rady Miejskiej</strong></p> <p style="margin-left: 280px;"> &nbsp;Marian Kokoszka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa prawna do urlopowania:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <p> art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> o samorządzie gminnym ( tekst jednolity</p> <p> Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=02KQDITbXmg">Nagranie dźwiękowe.</a></p> <p style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp; Mielec, 2017 - 09 - 08</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>z&nbsp; w&nbsp; o&nbsp; ł&nbsp; u&nbsp; j&nbsp; ę</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>XXXVII sesję </strong><strong>Rady Miejskiej w dniu</strong> <strong>14 września /czwartek/ br. o godz.&nbsp; 14.30 &nbsp;w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Porządek obrad:</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie obrad.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 280px;"> <strong>Przewodniczący</strong><strong>&nbsp; Rady Miejskiej</strong></p> <p style="margin-left: 280px;"> &nbsp;Marian Kokoszka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa prawna do urlopowania:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <p> art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> o samorządzie gminnym ( tekst jednolity</p> <p> Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p&oacute;źn. zm.)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

  Mielec, 2017 - 09 - 08

                                                                           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVII sesję Rady Miejskiej w dniu 14 września /czwartek/ br. o godz.  14.30  w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.

4.     Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                         

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)                                     

 

Nagranie dźwiękowe.

  Mielec, 2017 - 09 - 08

                                                                           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVII sesję Rady Miejskiej w dniu 14 września /czwartek/ br. o godz.  14.30  w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.

4.     Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                         

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)                                     

 

2017-10-02 13:33:39  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 286805

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1114406
user_idpuste1337092
fobject_idpuste286805
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste102515
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się