2016-03-07

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2003

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z 2003 roku

Załączniki

  U.Nr IV/ 31/ 03 Rad...a na 2003 rok 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik01.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik02.doc 217 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik03.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik04.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik05.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik06.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik08.doc 21,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik07.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik09.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik10.doc 69,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik11.doc 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik12.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik13.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  031-IV-zalacznik14.doc 20 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr IV/32/03 Rady ...kiej Mielec. 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr IV/34/03 Rady... 15 w Mielcu. 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr IV/35/03 Rady ...rocze 2003r. 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr IV/36/03 Rady ...dy Miejskiej. 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr V/37/03 Rady ...tów radnych. 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr V/38/03 Rady M...jskiej Mielec 20 KB (doc) szczegóły pobierz
  038-V-zalacznik01.doc 1,3 MB (doc) szczegóły pobierz
  039-V.doc 3,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr V/40/03 Rady ...2002 i 2003 r 104 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr V/41/03 RADY M...iasta Mielca. 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr V/43/03 Rady M...utego 2003r. 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr V/44/03 Rady ...dzygminnego. 20,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr V/45 /03 Rady ...cyplinarnych. 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/46/03 Rady ...atów radnych 21,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/47/03 Rady ...w osobowych. 21,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/ 48/ 03 Rad...iasta Mielca. 20 KB (doc) szczegóły pobierz
  048-VI-zalacznik01.doc 997 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/49/03 Rady ...zasadniczego 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/ 50/ 03 Rad...a na 2003 rok 53 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/51/03 Rady ...SAŻ w Mielcu 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/52/03 Rady ...wym w Mielcu. 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VI/53/03 Rady ...L/16/P/PE/036 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VII/54/03 Rady...ady Miejskiej 20,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VII/55/03 Rady...Komunalnej... 21,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VII/57/03 Rady...dlu Wojsław" 133,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.NR VII/58/03 RADY...- Centrum” 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VII/60/03 Rady...ezpieczeniowe 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VII/61/03 Rady...miasta Mielca 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VII/62/03 Rady...dzygminnego. 20 KB (doc) szczegóły pobierz
  062-VII-zalacznik01.doc 116,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.NR VIII/65/03 Rad...alnej ISPA... 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VIII/70/03 Rad...a ławników. 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr VIII/71/03 Rad...rocze 2003r. 19,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  071-VIII-zalacznik01.doc 21,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.NR IX/73/03 Rady ... Tarnobrzegu. 20,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  073-IX-zalacznik01.doc 21,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  073-IX-zalacznik03.doc 19,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  073-IX-zalacznik02.doc 20 KB (doc) szczegóły pobierz
  073-IX-zalacznik04.doc 20 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.NR IX/75/03 RADY ...Wojsławskiej 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr IX/76/03 Rady ...ście Mielcu. 21 KB (doc) szczegóły pobierz
  076-IX-zalacznik01.xls 828,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  076-IX-zalacznik01.xls 828,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  U.Nr IX/77/03 Rady ...-PARK MIELEC. 20,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr IX/78/03 Rady ...iasta Mielca. 21 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/79/03 Rady M...i na 2004 r. 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/80/03 Rady ...i w 2004 roku 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/81/03 Rady M... na 2004 rok 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/82/03 Rady M...o w 2004 roku 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/83/03 Rady M...chomościach. 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  083-X-zalacznik01.doc 124,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  083-X-zalacznik01-01.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  083-X-zalacznik02.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/84/03 Rady M...i o gruntach. 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  084-X-zalacznik01.doc 149,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  084-X-zalacznik02.doc 129,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/85/03 Rady M...cji o lasach. 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  085-X-zalacznik02.doc 53 KB (doc) szczegóły pobierz
  085-X-zalacznik01.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/86/03 Rady M...e na 2004 rok 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/87/03 Rady M...j w roku 2004 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/88/03 Rady ...ata 2004-2008 134,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/89/03 Rady ...j na rok 2004 122 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/90/03 Rady M... Nr 1/2003... 123,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr X/91/03 Rady M...odarowania... 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr X/93/03 Rady M...a na 2003 rok 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X/94/03 Rady M...etowego 2003. 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr X /95/03 Rady ...iego w Mielcu 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XI/ 96/ 03 Rad...etowego 2003. 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XI/97/03 Rady ... zakładowego 21 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XI/99 /03 Rady...nia pożyczki 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XI/ 100/ 03 Ra...a na 2003 rok 92 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XI/101/03 Rady... przedszkoli. 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XI/102/03 Rady...ze żłobków 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XI/103/03 Rady...iasta Mielca. 20,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się