2016-04-26

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2008

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2008 - od Uchwały NR XXIII/241/08 z dnia 5 listopada 2008r.

Załączniki

  U.Nr XXIII/241/08 R...Miasta Mielca 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  241-XXIII-zalacznik01.pdf 9,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  241-XXIII-zalacznik03.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  241-XXIII-zalacznik04.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  241-XXIII-zalacznik06.pdf 1,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  241-XXIII-zalacznik05.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr XXIII/242/08 R...Michalina”. 4,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr XXIII/243/08 R...łnocna”. 11,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  U.Nr XXIV/244/08 Ra...a w Mielcu” 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/ 245/ 08 R...dkarpackiego. 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  246-XXV-zalacznik01.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  246-XXV-zalacznik02.doc 113 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/246/08 Rad...a na 2008 rok 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  246-XXV-zalacznik03.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/247/08 Rad...a na 2008 rok 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  247-XXV-zalacznik01.xls 22 KB (xls) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/248/08 Rad...etowego 2008. 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/249/08 Rad...y de minimis 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  248-XXV-zalacznik01.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  249-XXV-zalacznik01.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  249-XXV-zalacznik02.doc 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  249-XXV-zalacznik03.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  249-XXV-zalacznik04.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/250/08 RM ...erytorialnego 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  250-XXV-zalacznik01.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/251/08 Rad...w Mielcu ” 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/252/08 Rad... budżetowych 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/253/08 Ra...e żłobków 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/255/08 RAD...ica STREFOWA. 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXV/254/08 Rad... przedszkoli. 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  255-XXV-zalacznik02.doc 20 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXVI/256/08 Ra...i na 2009 rok 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXVI/257/08 Ra...na rok 2009. 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik01.xls 39,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  256-XXVI-zalacznik01.pdf 263,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik02.xls 58,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik02a.xls 21 KB (xls) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik03.xls 18 KB (xls) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik04.xls 38,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik04a.xls 17,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik05.xls 29 KB (xls) szczegóły pobierz
  257-XXVI-zalacznik06.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXVI/258/08 Ra...Mieleckiego 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXVI/259/08 Ra...a na 2008 rok 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  259-XXVI-zalacznik01.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXVI/260/08 Ra...lcu” …… 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  259-XXVI-zalacznik02.doc 73 KB (doc) szczegóły pobierz
  259-XXVI-zalacznik03.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXVI/262/08 RA...iR w Mielcu. 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  U.Nr XXVI/261/08 RM...n. zmianami/ 27 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się