2017-02-02

Urząd Miejski w Mielcu

1. Zarządzenie Nr 120.233.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

2. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

3. Zarządzenie NR 120.242.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz schematu organizacyjnego Urzędu.

 

4. Schemat ogranizacyjny - załącznik do Zarządzenia Nr 120.242.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 marca 2017 r.

 

5. Zarządzenie Nr 120.254.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30 marca 2017 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

6. Zarządzenie NR 120.315.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12 października 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

7. Zarządzenie NR 120.324.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30 października 2017 roku o zmianie zarządzenia  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

8. Zarządzenie NR 120.348.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29 grudnia 2017 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

9. Zarządzenie NR 120.372.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19 lutego 2018 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

10. Zarządzenie NR 120.385.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21 marca 2018 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

11. Zarządzenie NR 120.392.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16 kwietnia 2018 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

12. Zarządzenie NR 120.399.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 24 maja 2018 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

13. Zarządzenie NR 120.408.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 lipca 2018 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

14. Zarządzenie NR 120.415.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28 sierpnia 2018 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

15. Zarządzenie NR 120.4.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30 listopada 2018 roku o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

16. Zarządzenie NR 120.23.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 2 stycznia 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

17. Zarządzenie NR 120.29.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 stycznia 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

18. Zarządzenie NR 120.44.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7 marca 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

19. Zarządzenie NR 120.50.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 2 kwietnia 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

20. Zarządzanie NR 120.81.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13 września 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

21.  Zarządzenie NR 120.72.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25 lipca 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

22. Zarządzenie NR 120.86.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 27 września 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

23. Zarządzenie NR 120.88.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia z dnia 8 października 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

24. Zarządzenie NR 120.93.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29 października 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu

Załączniki

  1. Zarzadzenie Nr 1....233.2017.pdf 502,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Schemat organiza...1 02 2017.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Zarzadzenie Nr 1....242.2017.pdf 333,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Schemat organiza...42.2017 5.pdf 218,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Zarzadzenie Nr 1....254.2017.pdf 99,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Zarzadzenie NR 1...ta Mielca.pdf 505,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Zarządzenie NR ...ego w Mielcu. 114,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Zarządzenie NR1...ta Mielca.pdf 451,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Zarządzenie NR ...a Mieleca.pdf 190,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Zarzadzenie NR ....385.2018.pdf 478,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Zarządzenie Nr...ta Mielca.pdf 465,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Zarządzenie 12...ta Mielca.pdf 453,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Zarządzenie Nr...07.2018r..pdf 94,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Zarządzenie Nr...08.2018r..pdf 250,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Zarzadzenie Nr ...a 2018 r..pdf 500,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Zarzadzenie NR ...01.2019r..pdf 456,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Zarządzenie NR...01.2019r..pdf 460,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Zarzadzenie NR ... w Mielcu.pdf 99,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Zarządzenie NR...iego w Mielcu 336,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Zarządzanie NR...w Mielcu..pdf 117,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Zarządzenie NR...ta Mielca.pdf 122,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Zarząadzenie N...09.2019r..pdf 460,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Zarządzenie NR...ta Mielca.pdf 102,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Zarządzenie NR...0.93.2019.pdf 231,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się