Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2024
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2021 –
2024
22.03.2021 więcej
Strategia Rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do 2030 r
Uchwała nr XXX/325/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca
2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju miasta Mielca
na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030”
12.02.2021 więcej
STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI do 2035 r.
STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY MIEJSKIEJ MIELEC
DO 2035 ROKU
20.01.2021 więcej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Mielca
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta
Mielca na lata 2014-2021
26.02.2018 więcej
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023
02.02.2017 więcej
Strategia Rozwoju Kultury dla Miasta Mielca na lata 2015 – 2020
Strategia Rozwoju Kultury dla Miasta Mielca na lata 2015 – 2020
07.12.2016 więcej
24.10.2016 więcej
Strategia Rozwoju Społ.-Gosp. Miasta Mielca na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Społ.-Gosp. Miasta Mielca na lata 2015-2020
06.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się