2016-02-06

Statut Gminy Miejskiej Mielec

Statut określa:
1)      ustrój Gminy Miejskiej Mielec,
2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
3)      organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji,
4)      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
5)      zasady tworzenia Klubów Radnych,
6)      tryb pracy Prezydenta Miasta
7)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta
         oraz korzystania z nich,
8)      jednostki organizacyjne miasta Miasta.

Załączniki

  Statut Gminy Miejskiej Mielec.pdf 588,56 KB (pdf) szczegóły pobierz