Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
51 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączą... 2018-02-22 10:45 przetarg nieograniczony 2018-02-23 Zobacz
52 Wykonanie I Etapu placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 16 2018-03-16 10:45 przetarg nieograniczony 2018-04-09 Zobacz
53 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów ... 2018-03-21 10:45 przetarg nieograniczony 2018-04-23 Zobacz
54 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – budowa drogi ... 2018-03-27 10:45 przetarg nieograniczony 2018-03-27 Zobacz
55 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Mielcu w 2018 r. w tym: Zadanie nr 1 –... 2018-04-26 10:45 przetarg nieograniczony 2018-05-11 Zobacz
56 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej pub... 2018-04-06 10:45 przetarg nieograniczony 2018-04-12 Zobacz
57 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmian... 2018-05-28 10:45 przetarg nieograniczony 2018-07-04 Zobacz
58 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej ... 2018-04-20 10:45 przetarg nieograniczony 2018-04-25 Zobacz
59 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej pub... 2018-04-25 10:45 przetarg nieograniczony 2018-05-18 Zobacz
60 Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów 2018-05-30 10:45 przetarg nieograniczony 2018-06-22 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się