Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
51 Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. Kusocińsk... 2017-10-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-19 Zobacz
52 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budo... 2017-10-11 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-04 Zobacz
53 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-15 Zobacz
54 Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogo... 2017-10-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-07 Zobacz
55 Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy wewnętrznej położonej w Mielcu... 2017-10-02 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-30 Zobacz
56 Wykonanie usług projektowych 2017-10-16 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-27 Zobacz
57 Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu 2017-10-06 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-23 Zobacz
58 Budowa oświetlenia Parku przy ul. Baczyńskiego 2017-09-27 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-12 Zobacz
59 Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciąg... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
60 Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków... 2017-09-14 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-21 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się