Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
41 Przebudowa istniejących lokali handlowo – usługowych przy ul. Chopina 2 i Wy... 2017-07-03 10:45 przetarg nieograniczony 2018-01-30 Zobacz
42 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. pr... 2017-08-21 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-19 Zobacz
43 „Modernizacja nawierzchni, uzupełnienie piłkochwytów i budowa oświetlenia boi... 2017-07-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-22 Zobacz
44 Przebudowa istniejących lokali handlowo – usługowych przy ul. Chopina 2 i Wy... 2017-08-01 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-01 Zobacz
45 Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków... 2017-07-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-31 Zobacz
46 Wykonanie robót budowlanych związanych z wykończeniem I piętra nowobudowanej ... 2017-07-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-31 Zobacz
47 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realiz... 2017-06-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-24 Zobacz
48 Przebudowa ul. Kochanowskiego , ul. Sikorskiego, ul. Staffa wraz z przebudową... 2017-07-06 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-18 Zobacz
49 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustyczne... 2017-06-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-05 Zobacz
50 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1 – Opracowanie dok... 2017-07-03 10:45 przetarg nieograniczony 2017-07-04 Zobacz