Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. Kusocińsk... 2017-10-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-19 Zobacz
22 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budo... 2017-10-11 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-04 Zobacz
23 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-15 Zobacz
24 Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy wewnętrznej położonej w Mielcu... 2017-10-02 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-30 Zobacz
25 Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu 2017-10-06 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-23 Zobacz
26 Budowa oświetlenia Parku przy ul. Baczyńskiego 2017-09-27 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-12 Zobacz
27 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 – ... 2017-09-08 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-10 Zobacz
28 Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciąg... 2017-09-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
29 Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków... 2017-09-14 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-21 Zobacz
30 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej ul. Try... 2017-08-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-09-13 Zobacz