Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 li... 2020-03-10 10:45 przetarg nieograniczony 2020-04-03 Zobacz
12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego ... 2020-03-19 10:45 przetarg nieograniczony 2020-03-19 Zobacz
13 Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu – etap I... 2020-04-15 10:45 przetarg nieograniczony 2020-05-05 Zobacz
14 Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego część I – wykonanie wycink... 2020-04-24 11:00 przetarg nieograniczony 2020-04-30 Zobacz
15 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjo... 2020-04-30 10:45 przetarg nieograniczony 2020-05-18 Zobacz
16 Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego Część II – budowa ciągu pi... 2020-05-13 10:45 przetarg nieograniczony 2020-06-10 Zobacz
17 Opracowanie dokumentacji projektowych: Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacj... 2020-05-14 10:45 przetarg nieograniczony 2020-05-28 Zobacz
18 Dostawa wyposażenia do nowo wybudowanego Przedszkola Miejskiego nr 20 w Mielc... 2020-06-12 10:45 przetarg nieograniczony 2020-07-20 Zobacz
19 Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Iwaszkiewicza – etap I 2020-06-19 10:45 przetarg nieograniczony 2020-07-07 Zobacz
20 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Mielec 2020-06-19 11:00 przetarg nieograniczony 2020-06-19 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się