Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów mi... 2017-11-20 10:45 przetarg nieograniczony 2017-12-05 Zobacz
12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ekranu akustyczne... 2017-11-15 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-23 Zobacz
13 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realiz... 2017-10-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-17 Zobacz
14 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łączą... 2017-11-14 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-14 Zobacz
15 Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogo... 2017-10-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-07 Zobacz
16 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjo... 2017-10-23 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-07 Zobacz
17 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Rynek Rzochow... 2017-10-24 10:45 przetarg nieograniczony 2017-11-03 Zobacz
18 Wykonanie usług projektowych 2017-10-16 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-27 Zobacz
19 Zagospodarowanie skweru przy Al. Niepodległości i ul. Krzywej w zakresie nawi... 2017-10-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-27 Zobacz
20 Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wojsław przy ul. Witosa – część I 2017-10-26 10:45 przetarg nieograniczony 2017-10-27 Zobacz