Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrast... 2019-02-25 10:45 przetarg nieograniczony 2019-03-11 Zobacz
2 Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu w ramach pro... 2019-03-28 10:45 przetarg nieograniczony 2019-03-12 Zobacz
3 Świadczenie usługi wycinki, pielęgnacji oraz zabiegów chirurgicznych w korona... 2019-02-25 10:45 przetarg nieograniczony 2019-03-22 Zobacz
4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej łąc... 2019-03-29 11:45 przetarg nieograniczony 2019-04-16 Zobacz
5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej łą... 2019-05-06 10:45 przetarg nieograniczony 2019-05-15 Zobacz
6 Bieżące utrzymanie, naprawy i konserwacje urządzeń melioracji wodnych funkcjo... 2019-05-13 10:45 przetarg nieograniczony 2019-05-17 Zobacz
7 Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyż... 2019-04-02 10:45 przetarg nieograniczony 2019-05-20 Zobacz
8 DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PN. Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Pu... 2019-03-28 10:45 przetarg nieograniczony 2019-05-21 Zobacz
9 Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci Smoczka wraz z terenami przyległego l... 2019-04-29 10:45 przetarg nieograniczony 2019-06-05 Zobacz
10 Budowa przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym z wewnętrznymi instalacj... 2018-10-19 09:45 przetarg nieograniczony 2020-01-07 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się