Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
Rejestr zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
18.01.2017 więcej
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Instytucji Kultury
31.03.2016 więcej
Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w UM w Mielcu
Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Urzędzie
Miejskim w Mielcu
05.02.2016 więcej