Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego część I – wykonanie wycinki drzew i krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń, prace pielęgnacyjne w zaadoptowanym drzewostanie, montaż budek lęgowych dla ptaków – zadanie nr 2, nr 3 i nr 4  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2020-06-09  
Data publikacji do
2021-12-31  
Termin składania ofert
2020-07-14 11:00  
Numer zgłoszenia
ZP.271.22.2020  
Cpv
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 

21.08.2020 r.

- Zawiadomienie o wyniku postępowania

14.07.2020r.

- Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert

01.07.2020r.

- wyjaśnienie treści SIWZ (w załączeniu)

09.06.2020r.

- publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (treść w załączeniu),

- w załączeniu: SIWZ wraz załącznikami orak klucz postępowania,

- identyfikator postępowania: e243b820-d65c-40b2-acb7-776f719bd2ff

Załączniki

  ogłoszenie 2020S 110-267160.pdf 5,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ rewitalizacja parku (2).pdf 21,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 106,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy rewital...cja parku.pdf 22,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...f719bd2ff.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  inwentaryzacja Park...ielkiego.xlsx 1000,6 KB (xls) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_01.pdf 2,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_02.pdf 2,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_03.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_04.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_OPIS.pdf 18,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_01.pdf 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_02.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_03.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_04.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_OPIS -n...przetargu.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310160.pdf 870,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310161.pdf 935,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310162.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310180.pdf 798,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310181.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310190.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310191.pdf 994,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310200.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310201.pdf 783,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG20030310210.pdf 759,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja_inwent...ŚĆ_A_01.pdf 3,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja_inwent...ŚĆ_A_02.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1.jpg 864,21 KB (jpg) szczegóły pobierz
  2.jpg 787,29 KB (jpg) szczegóły pobierz
  3.jpg 718,77 KB (jpg) szczegóły pobierz
  4.jpg 720,07 KB (jpg) szczegóły pobierz
  5.jpg 761,78 KB (jpg) szczegóły pobierz
  6.jpg 774,1 KB (jpg) szczegóły pobierz
  7.jpg 701,48 KB (jpg) szczegóły pobierz
  8.jpg 762,48 KB (jpg) szczegóły pobierz
  9.jpg 814,03 KB (jpg) szczegóły pobierz
  10.jpg 727,94 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Mielec - opinia den...STATECZNA.pdf 4,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_mapa wykaz 1 (002).pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_mapa wykaz 2 (002).pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KOSZTORYS POMOCNICZ...ZIMIERZA.xlsx 61,55 KB (xls) szczegóły pobierz
  decyzjaoŚ.631.67.2...o wycinki.pdf 27,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_OPIS - ... nasadzen.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS PRZEDMIOTU ZAM...PRZEDMIAR.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 . ...a roślin.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 pa...y roślin.pdf 630,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 3 HARMONOGRAM.pdf 289,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request(6).xml 136,58 KB (xml) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treśc...07.2020r..pdf 382,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Komisji ...7.2020r. .pdf 453,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...1.22.2020.pdf 351,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się