Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2020-02-17  
Data publikacji do
2021-06-30  
Termin składania ofert
2020-04-10 09:45  
Numer zgłoszenia
ZP.271.11.2020  
Cpv
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45000000-7 Roboty budowlane
 
17-06-2020 r., w załączeniu:
- Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert)
08-06-2020 r., w załączeniu:
- Zawiadomienie o podtrzymaniu decyzji o odrzuceniu oferty i weryfikacji podstawy prawnej odrzucenia
05-06-2020 r., w załączeniu:
- Zawiadomienie o unieważnieniu czynności w postępowaniu
03-06-2020 r., w załączeniu:
- Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1,
- Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 2.
10-04-2020 r., w załączeniu:
- Protokół z sesji otwarcia ofert
01-04-2020 r., w załączeniu:
- Wyjaśnienia treści SIWZ.
30-03-2020 r., w załączeniu:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30-03-2020 r.
25-03-2020 r., w załączeniu:
- Zmiana treści SIWZ;
- Teksty jednolite dokumentów po zmianach: TOM II SIWZ Rozdział 1 i 2 (Wzory umów dla części 1 i 2), TOM III SIWZ Rozdział 1 i 2 (Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2);
- Formularze 2.1, 2.2 i 2.2.1 edytowalne po zmianach.
Zamawiający informuje, że w dniu 25-03-2020 r. przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie (sprostowanie) ogłoszenia o zamówieniu.
20-03-2020 r., w załączeniu:
- Wyjaśnienia treści SIWZ.
18-03-2020 r., w załączeniu:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18-03-2020 r.
13-03-2020 r., w załączeniu:
- Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że w dniu 13-03-2020 r. przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie (sprostowanie) ogłoszenia o zamówieniu.
12-03-2020 r., w załączeniu:
- JEDZ,
18-02-2020 r. w załączeniu:
1) Klucz publiczny
17-02-2020 r. w załączeniu:
1) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17-02-2020 r.,
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (TOM I, TOM II, TOM III)
3) Formularze edytowalne.
Identyfikator postępowania w MiniPortalu: dd4fe573-b444-4202-a1ef-9b7c319902b5.

Załączniki

  TOM I SIWZ.pdf 11,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM II SIWZ.pdf 14,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM III SIWZ.pdf 13,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 55,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 195,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...c319902b5.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  espd-request.zip 90,59 KB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia i zmian...3.03.2020.pdf 6,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...8.03.2020.pdf 76,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...3.2020 r..pdf 3,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ...3.2020 r..pdf 5,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM II Rozdział 1-...5.03.2020.pdf 972,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM II Rozdział 2 ...5.03.2020.pdf 305,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM III Rozdział 1...5.03.2020.pdf 525,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM III Rozdział 2...5.03.2020.pdf 324,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowal....03.2020.docx 32,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...3.2020 r..pdf 105,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...4.2020 r_.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z sesji ...cia ofert.pdf 861,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie wynik...zęść 1.pdf 526,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...zęść 2.pdf 606,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ępowaniu.pdf 491,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o pod...drzucenia.pdf 239,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...ępowania.pdf 581,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się