Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
100.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2020-01-29  
Data publikacji do
2021-12-31  
Termin składania ofert
2020-03-02 11:00  
Numer zgłoszenia
ZP.271.5.2020  
Cpv
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
 

16.03.2020r.

- zawiadomienie o wyniku postępowania - treść w załączeniu

02.03.2020r.

- otwarcie ofert - w załączeniu Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert

14.02.2020r.

- w załączeniu Formularz 2.1. edytowalny - zmiana nr 2 w zakresie sprostowania omyłki pisarskiej w pkt. 5 Formularza 

13.02.2020r. zmiana treści SIWZ (treśc w załączeniu)

- klucz publiczny dostępny w załączeniu

29-01-2020r.:

- identyfikator postępowania: 85d415ea-144c-452a-88f6-68414c5f9ecf

- SIWZ wraz z załącznikami

29-01-2020r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniuku Urzędowym Unii Europejskiej (treść w załączeniu) 

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...4551-2020.pdf 4,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ odbiór odpadów.pdf 22,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy - odbi... odpadów.pdf 5,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załacznik nr 1 - OPZ.pdf 10,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rejest pojemników - prawne.pdf 466,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rejestr pojemników...ozostałe.pdf 423,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rejestr pojemników...spodarcze.pdf 508,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rejestr pojemników...szkaniowe.pdf 605,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik B.pdf 601,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik C.pdf 501,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik D.pdf 292,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik E.pdf 311,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załacznik F.pdf 158,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 59,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.2 edytowalny.docx 16,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  espd-request(5).xml 139,56 KB (xml) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...14c5f9ecf.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ...02.2020r..pdf 3,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz 2.1 edyto...y zmiana.docx 20,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.2 edyto...y zmiana.docx 16,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.1 edyto...ana nr 2.docx 22,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Komisji ...cia ofert.pdf 427,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie 16.03.2020r..pdf 522,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się