Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Pozimowe i letnie utrzymanie czystości dróg, chodników, parkingów i placów będących własnością Gminy Miejskiej, w latach 2019-2020  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2018-12-21  
Data publikacji do
2019-05-02  
Termin składania ofert
2019-01-29 10:45  
Numer zgłoszenia
ZP.271.67.2018  
Cpv
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
 

Indentyfikator postępowania w MiniPortalu UZP - 347ca8dd-c46f-463a-ae1a-d72ca77bfa7c

05.03.2019 r., w załączeniu:

- Zawiadomienie o wyniku postępowania

29.01.2019 r. w załączeniu:

- Protokół z sesji otwarcia ofert

11.01.2019 r. w załączeniu:

- Zmiana treści ogłoszenia,

- Zmiana treści SIWZ.

21.12.2018 r. w załączeniu:

- Ogłoszenie o zamówieniu,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Klucz publiczny do szyfrowania ofert,

- JEDZ,

- Formularze edytowalne.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 161,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ .pdf 14,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...ca77bfa7c.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  JEDZ.zip 92,28 KB (zip) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 70,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 89,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ...1.2019 r..pdf 424,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z sesji ...cia ofert.pdf 539,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...ępowania.pdf 409,55 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się