Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Mielcu w latach 2019-2020 w tym: Zadanie nr 1 – utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych Zadanie nr 2 – utrzymanie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2018-11-28  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-01-03 10:45  
Numer zgłoszenia
ZP.271.61.2018  
Cpv
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
 

11-01-2019r. zawiadomienie o wyniku postępowania (treść w załączeniu)

03-01-2019r. Protokół z otwarcia ofert (treść w załączeniu)

Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP - f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0

adres EPUAP Urzędu Miejskiego w Mielcu - ePUAP:/w121nc8nfz/SkrytkaESP

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

Załączniki

  ogłoszenie 524029-2018.pdf 3,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie zmian l...nformacji.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ utrzymanie ter...w zieleni.pdf 21,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 75,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy - zadanie nr 1.pdf 6,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy - zadanie nr 2.pdf 2,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZIELEŃ 2019 - 2020...n duża._.pdf 558,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZIELEŃ 2019 - zał...a stronę.pdf 304,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zakres robót.pdf 237,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...9e3ac4cd0.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  JEDZ(3).zip 13,37 KB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...01.2018r..pdf 678,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie 11.01.2019r..pdf 583,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się