Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
100.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2018-01-31  
Data publikacji do
2020-01-02  
Termin składania ofert
2018-03-13 10:45  
Numer zgłoszenia
ZP.271.4.2018  
Cpv
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
 

23.03.2018r. Zawiadomienie o wyniku postępowania (treść w załączeniu)

13.03.2018 r. - Protokół z otwarcia ofert (informacja w zakresie wynikajacym z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych) - treść protokołu w załączeniu

19.02.2018 r. - Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia (treść w załączeniu)

19.02.2018 r. - Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (treść wyjaśnień i zmian wraz z załącznikami w załączeniu)

02.02.2018 r. - SIWZ wraz z załącznikami + JEDZ

02.02.2018 r. - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED z dnia 02.02.2018 r. (treść ogłoszenia w załączniku)

31.01.2018 r. - w dniu 31.01.2018 r. zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu o treści jak w załączniku.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...ej Mielec.pdf 160,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...2.2018 r..pdf 184,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ.zip 13,33 KB (zip) szczegóły pobierz
  JEDZ - Instrukcja w...iania UZP.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Elektroniczne narz...JEDZ_ESPD.pdf 221,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 55,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom I - IDW.pdf 17,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom II - Wzór umowy.pdf 4,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom III Rozdzi...mówienia.pdf 6,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom III Rozdzi...omadzenia.pdf 2,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom III Rozdzi...ej Mielec.pdf 890,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom III Rozdzi...ologiczne.pdf 492,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom III Rozdzi...cja aptek.pdf 334,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom III Rozdzi...h Baterii.pdf 346,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom III Rozdzi...cmentarzy.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...2.2018 r..pdf 4,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz 3.5 po zm....2018 r..docx 14,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...2.2018 r..pdf 69,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarcia ofert.pdf 472,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...nia - BIP.pdf 348,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się