2016-10-17

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Mielca

  • środa: 10.00 – 15.30.

Pierwszego Zastępce Prezydenta:

  • środa: 10.00 – 15.30.

Drugiego Zastępce Prezydenta:

  • poniedziałek: 8.00 – 9.00
  • środa: 10.00 – 15.30

Przyjęcia interesantów przez przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wiceprzewodniczących:

  • przewodniczący RM Marian Kokoszka – I i IV wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00,
  • z-ca Przewodniczącego RM Barbara Tutro – III wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00,
  • z-ca Przewodniczącego RM Jakub Cena – II wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00.