2016-10-17

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Terminy dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Mielcu

 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu pełnią dyżur w Urzędzie Miejskim w Mielcu,
ul. Żeromskiego 26, pokój nr 27, we wtorki w godzinach od 14.30 do 15.30.

 

termin

godzina

imię i nazwisko

pierwszy wtorek miesiąca

14.30-15.30

Przewodniczący Rady Bogdan Bieniek

drugi wtorek miesiąca

14.30-15.30

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Rzeźnik

trzeci wtorek miesiąca

14.30-15.30

Wiceprzewodniczący Rady Marian Kokoszka

czwarty wtorek miesiąca

14.30-15.30

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Ziomek

 

Radni Rady Miejskiej w Mielcu pełnią dyżur w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 27,
w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00.

 

Lp.

data

godzina

imię i nazwisko

1

 

13 stycznia 2020 r.

 

15.00-16.00

Krzysztof Łapa

Jarosław Szczerba

2

 

20 stycznia 2020 r.

 

15.00-16.00

Mirosława Jakubowska

Zbigniew Głowacki

3

 

27 stycznia 2020 r.

 

15.00-16.00

Magdalena Weryńska-Zarzecka

Zdzisław Nowakowski

4

 

3 lutego 2020 r.

 

15.00-16.00

Jolanta Wolska

Urszula Malińska

5

 

10 lutego 2020 r.

 

15.00-16.00

Robert Wójcik

Jakub Cena

6

 

17 lutego 2020 r.

 

15.00-16.00

Marek Zalotyński

Krzysztof Szostak

7

 

24 lutego 2020 r.

 

15.00-16.00

Radosław Swół

Jakub Blicharczyk

8

 

2 marca 2020 r.

 

15.00-16.00

Dominik Surowiec

Krystyna Kowalik

9

 

9 marca 2020 r.

 

15.00-16.00

Jan Myśliwiec

Wiesław Truniarz

10

 

16 marca 2020 r.

 

15.00-16.00

Józef Stala

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się