2016-05-09

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Mielcu reguluje dodatkowo Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach:

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2015".

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2016".

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2017".

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca  w roku 2018".

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Mielcu w roku 2018".

 

Rejestr petycji:

 

1. Petycja z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania pasażerskiego portu lotniczego -  w załączniku.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 12 kwietnia 2018 r.
Zwiadomienie o sposobie załatwienia petycji - w załączniku.

 

2. Petycja z dnia 29.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania na terenach miejskich przedstawień z udziałem zwierząt - w załączniku.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 30 czerwca 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji - w załączniku.

 

3. Petycja z dnia 01.06.2018r. w sprawie budowy placu zabaw w Mielcu przy ulicy Solskiego - w załączniku.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 27 września 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji - w załączniku.

 

4. Petycja z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019 - w załączniku.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 07 czerwca 2019 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji - w załączniku.

 

5. Petycja z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa- w załączniku.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 06 września 2019 r.

Załączniki

  Zbiorcza informacja...ch 2015r..pdf 123,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza inf. o pet...w 2016 r..pdf 138,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza informacja...h w 2017r.pdf 744,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Petycja z dnia 1...01.2018r..pdf 3,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zwiadomienie o spos...ienia petycji 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Petycja z dnia 2...wierząt..pdf 253,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zwiadomienie o spos...a petycji.pdf 897,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Petycja z dnia ...Solskiego.pdf 689,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o spo...załączniku. 635,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza informacja...h 2018r._.pdf 253,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza informacja...roku 2018.pdf 122,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Petycja z dnia 8... edycja 2019 3,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o spo...a petycji.pdf 284,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Petycja z dnia 7...go paliwa.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się