2016-05-09

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Mielcu reguluje dodatkowo Zarządzenie Nr 120.65.2013 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu z późn. zm.

 

Rejestr petycji:

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach:

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2015.

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2016.

Załączniki

  Zbiorcza informacja...ch 2015r..pdf 123,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza inf. o pet...w 2016 r..pdf 138,23 KB (pdf) szczegóły pobierz