2016-05-09

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Mielcu reguluje dodatkowo Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach:

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2015.

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2016.

 

- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. w załączniku "Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2017.

 

Rejestr petycji:

 

1. Petycja z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania pasażerskiego portu lotniczego -  w załączniku.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 12 kwietnia 2018 r.
Odpowiedź na petycje - w załączniku.

Załączniki

  Zbiorcza informacja...ch 2015r..pdf 123,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza inf. o pet...w 2016 r..pdf 138,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza informacja...h w 2017r.pdf 744,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Petycja z dnia 1...01.2018r..pdf 3,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na petycję.pdf 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz