Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarzadzenie nr 1087/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1087/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec
przez kluby sportowe
29.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 1082/2017 Prezydenta Miasta
Zarządzenie nr 1082/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez
org. poz.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 1065/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1065/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje
pozarządowe.
04.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 945/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 945/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10
sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości na
rzecz organizacji pozarządowej
11.08.2017 więcej
Zarządzenie nr 911/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 911/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 lipca
ws. przyznania dotacji i jej wysokości na rzecz organizacji
pozarządowej
06.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 891/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 891/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12
czerwca 2017 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec przez org.
pozarządowe
13.06.2017 więcej
zarządzenie nr 830/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 830/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4
kwietnia w sprawie przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz
organizacji pozarządowych
11.04.2017 więcej
Zarządzenie nr 798/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 798/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 9 marca
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.03.2017 więcej
zarządzenie nr 775/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 775/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje
pozarządowe.
23.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 748/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25.01.2017
o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania dotacji celowych i
ich wysokości na rzecz klubów sportowych.
25.01.2017 więcej
12