2019-07-03

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Oświadczenia majątkowe za rok 2018 pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec.

 

 

Załączniki

  Adamczyk Anna.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bargiel Wanda.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barnaś Waldemar na...1.12.2018.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bąbała Marek.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Budaj Bożena.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bugajski Wojciech.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ciepiela Grażyna.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Cieszyńska Grażyna.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Cisło Anna.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Czarny Bogusława.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Gałkowski Arkadiusz.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Garncarz Agnieszka.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Garncarz Ewa.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Gładyszewska Joanna.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Groele Jadwiga.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Groele Rafał.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Herda Józef.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Janik Jolanta.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jastrząb Adam.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jędrychowski Andrzej.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kochanowska Bożena.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kowieski Krzysztof.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kruszyńska Joanna.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kurgan Agata.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kuśnierz Krystyna.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kwolek Ewa.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lechocińska Teresa.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Maciuba Wojciech.pdf 973,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Maryniak Anna.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Maziarz Bogusława.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mądry Anna.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Miłoś Adriana.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Myśliwiec Jan koni...wiedzenia.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Niziołek Lucjan.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Paprocki Marek.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdan Paweł.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pęgiel Wiesława.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeźnik Anna.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rżany Elżbieta.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sikora Sylwia.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skowrońska-Ziomek Monika.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skiba Małgorzata.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skubisz Tadeusz na ...0.04.2019.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szczodry Monika.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Smajdor Barbara.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stachowicz Grażyna.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Świstro Elżbieta.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tokarski Zenon.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tychanowicz Grzegorz.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tyniec Wiesław.pdf 893,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wacławska Małgorzata.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Warzecha Daria.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wdowiarz Anna.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiącek Waldemar.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wilk Andrzej.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiszyńska Danuta.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiśniewski Jacek.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wójcik Barbara.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zacharska Joanna.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się