2018-05-30

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Radnych Rady Miejskiej w Mielcu, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej na kadencję 2014-2018 r.

 

1. Bogdan Bieniek

2. Jakub Blicharczyk

3. Jakub Cena

4. Janusz Chodorowski

5. Marian Kokoszka

6. Stanisław Mieszkowski

7. Danuta Pazdro

8. Mariusz Ryniewicz

9. Romuald Rzeszutek

10. Zbigniew Rzeźnik

11. Andrzej Skowron

12. Józef Stala

13. Dominik Surowiec

14. Krzysztof Szostak

15. Kazimierz Totoń

16. Barbara Tutro

17. Barbara Wdowiarz

18. Mieczysław Wdowiarz

19. Józef Witek

20. Jolanta Wolska

21. Marek Zalotyński

22. Józef Zaskalski

23. Andrzej Zemmel

Załączniki

  Bogdan Bieniek.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jakub Blicharczyk.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jakub Cena.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Janusz Chodorowski.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marian Kokoszka.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanisław Mieszkowski.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Danuta Pazdro.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mariusz Ryniewicz.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Romuald Rzeszutek.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbigniew Rzeźnik.pdf 1007,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Skowron.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Stala.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dominik Surowiec.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzysztof Szostak.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kazimierz Totoń.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barbara Tutro.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barbara Wdowiarz.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mieczysław Wdowiarz.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Witek.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jolanta Wolska.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Zalotyński.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Zaskalski.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Zemmel.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się