2016-06-02

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

a/ pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu

b/ kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

 

Ad. a

Zastępca Prezydenta

                                             Jan Myśliwiec

                                             Tadeusz Siemek

Sekretarz Miasta                     Monika Szczodry

Skarbnik Miasta                       Barbara Wójcik

 

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta

Marek Ambroziak

Marek Ambroziak na dzień 16.02.2016 – odwołanie upoważnienia do podpisywania decyzji administr.

Arkadiusz Gałkowski

Jolanta Rzeźnik Markowska

Agnieszka Garncarz

Waldemar Wiącek

Tadeusz Witek

Piotr Rożniał

Norbert Jackowski

Wojciech Maciuba

Sylwia Sikora

Lidia Rybak

Lidia Rybak na dzień 18.01.2016

Piotr Toczyński

Jacek Krzyżewski

Jacek Krzyżewski na dzień 21.02.2016 - odwołanie upoważnienia do podpisywania decyzji administr.

Grażyna cieszyńska

Anna Cisło

Anna Adamczyk

Małgorzata Mosior

Małgorzata Skiba

 

Ad. b

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:

 

     Osoby zarządzające gminną osobą prawną

     Ewa Garncarz

Marek Bąbała

Rafał Groele

Tadeusz Skubisz

Wacław Korona

Wacław Soja

 

Dyrektorzy przedszkoli

Grażyna Stachowicz

Danuta Wiszyńska

Bożena Budaj

Elżbieta Świstro

Anna Mądry

Wiesława Pęgiel

Urszula Rucka

Krystyna Majka

Jolanta Dziaduła

Krystyna Kuśnierz

Grażyna Ciepiela

Bożena Kochanowska

Wiesława Korbiel

Wiesława Korbiel na dzień 11.01.2016

 

Dyrektorzy szkół podstawowych

Marek Paprocki

Daria Warzecha

Adam Jastrząb

Grzegorz Tychanowicz

Andrzej Wilk

Bogusława Czarny

Ewa Kwolek

 

Dyrektorzy gimnazjów

Wiesława Korzeń

Małgorzata Wacławska

Zbigniew Zieliński

Teresa Lechocińska Ciupa

 

Dyrektorzy zakładów budżetowych

Andrzej Jędrychowski na dzień 17.04.2016

Bogusława Maziarz

Jacek Tejchma

Janusz Godek za okres 21.01.16 – 17.04.2016

Wanda Bargiel

Zdzisław Czajka

Zygmunt Kołodziej

 

Załączniki

  Jan Myśliwiec.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tadeusz Siemek.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Monika Szczodry.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barbara Wójcik.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Ambroziak za 2015 r..pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Ambroziak na ...yzji adm..pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Arkadiusz Gałkowski.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jolanta Markowska-Rzeźnik.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Agnieszka Garncarz.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Waldemar Wiącek.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tadeusz Witek.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Piotr Rożniał.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Norbert Jackowski.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciech Maciuba.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sylwia Sikora.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lidia Rybak.pdf 1022,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lidia Rybak na dzie...nku pracy.pdf 956,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Piotr Toczyński.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jacek Krzyżewski.pdf 1005,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jacek Krzyżewski n...dministr..pdf 1016,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Cieszyńska.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Cisło.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Adamczyk.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Mosior.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Skiba.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ewa Garncarz.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Bąbała.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rafał Groele.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tadeusz Skubisz.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wacław Korona.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wacław Soja.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Stachowicz.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Danuta Wiszyńska.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bożena Budaj.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Elzbieta Świstro.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Mądry.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiesława Pęgiel.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Urszula Rucka.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krystyna Majka.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jolanta Dziaduła.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krystyna Kuśnierz.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Ciepiela.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bożena Kochanowska.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiesława Korbiel.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiesława Korbiel n...1.2016 r..pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Paprocki.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Daria Warzecha.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Adam Jastrząb.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grzegorz Tychanowicz.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Wilk.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogusława Czarny.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ewa Kwolek.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiesława Korzeń.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Wacławska.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbigniew Zieliński.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Teresa Lechocińska Ciupa.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Jędrychows...04.2016r..pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogusława Maziarz.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jacek Tejchma.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Janusz Godek za okr...04.2016r..pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wanda Bargiel.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zdzisław Czajka.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zygmunt Kołodziej.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się