2016-05-31

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 radnych Rady Miejskiej w Mielcu

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 radnych Rady Miejskiej w Mielcu, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej na kadencję 2014 - 2018 r.

 

1. Bieniek Bogdan

2. Blicharczyk Jakub

3. Cena Jakub

4. Chodorowski Janusz

5. Grzech Krystyna

6. Mieszkowski Stanisław

7. Pazdro Danuta

8. Rzeszutek Romuald

9. Rzeźnik Zbigniew

10. Ryniewicz Mariusz

11. Skowron Andrzej

12. Stala Józef

13. Surowiec Dominik

14. Szostak Krzysztof

15. Totoń Kazimierz

16. Tutro Barbara

17. Witek Józef

18. Wdowiarz Barbara

19. Wdowiarz Mieczysław

20. Zalotyński Marek

21. Zaskalski Józef

22. Zemmel Andrzej

Załączniki

  Bieniek Bogdan.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Blicharczyk Jakub.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Cena Jakub.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Chodorowski Janusz.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grzech Krystyna.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mieszkowski Stanisław.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdro Danuta.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeszutek Romuald.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeźnik Zbigniew.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ryniewicz Mariusz.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skowron Andrzej.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stala Józef.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Surowiec Dominik.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szostak Krzysztof.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Totoń Kazimierz.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tutro Barbara.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Witek Józef.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wdowiarz Barbara.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wdowiarz Mieczysław.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalotyński Marek.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaskalski Józef.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zemmel Andrzej.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się