2016-02-18

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 Rady Miejskiej w Mielcu składane na rozpoczęcie kadencji

Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji - Rada Miejska w Mielcu kadencja 2014-2018

Załączniki

  Bieniek Bogdan.pdf 659,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Blicharczyk Jakub.pdf 680,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cena Jakub.pdf 663,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chodorowski Janusz.pdf 663,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grzech Krystyna.pdf 665,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kokoszka Marian.pdf 454,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mieszkowski Stanisław.pdf 656,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdro Danuta.pdf 696,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ryniewicz Mariusz.pdf 669,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeszutek Romuald.pdf 613,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeźnik Zbigniew.pdf 788,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skowron Andrzej.pdf 603,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stala Józef.pdf 640,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Surowiec Dominik Lucjan.pdf 732,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szostak Krzysztof.pdf 630,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Totoń Kazimierz.pdf 660,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tutro Barbara.pdf 742,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wdowiarz Barbara.pdf 672,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wdowiarz Mieczysław Józef.pdf 731,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Witek Józef.pdf 670,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalotyński Marek.pdf 682,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaskalski Józef.pdf 687,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zemmel Andrzej.pdf 704,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się