2017-06-20

Oświadczenia majątkowe na rok 2016

Oświadczenia majątkowe na rok 2016 Radnych Rady Miejskiej w Mielcu, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej na kadencję 2014-2018 r.

 

 1.   Bogdan Bieniek

 2.   Jakub Blicharczyk

 3.   Jakub Cena

 4.   Janusz Chodorowski

 5.   Krystyna Grzech

 6.   Stanisław Mieszkowski

 7.   Danuta Pazdro

 8.   Romuald Rzeszutek

 9.   Zbigniew Rzeźnik

10.   Mariusz Ryniewicz

11.   Andrzej Skowron

12.   Józef Stala

13.   Dominik Surowiec

14.   Krzysztof Szostak

15.   Kazimierz Totoń

16.   Barbara Tutro

17.   Józef Witek

18.   Barbara Wdowiarz

19.   Mieczysław Wdowiarz

20.   Marek Zalotyński

21.   Józef Zaskalski

22.   Andrzej Zemmel

 

Załączniki

  01. Bogdan Bieniek.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02. Jakub Blicharczyk.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  03. Jakub Cena.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  04. Janusz Chodorowski.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  05. Krystyna Grzech.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  06. Stanisław Mieszkowski.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  07. Danuta Pazdro.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  08. Romuald Rzeszutek.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  09. Zbigniew Rzeźnik.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Mariusz Ryniewicz.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Andrzej Skowron.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Józef Stala.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Dominik Surowiec.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Krzysztof Szostak.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Kazimierz Totoń.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Barbara Tutro.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Józef Witek.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Barbara Wdowiarz.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Mieczysław Wdowiarz.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Marek Zalotyński.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Józef Zaskalski.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Andrzej Zemmel.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się