2017-06-20

Oświadczenia majątkowe na rok 2016

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

a/ pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu

b/ kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec.

 

 

Prezydent Miasta Mielca:

1.   Daniel Kozdęba

 

Zastępcy Prezydenta:

2.   Jan Myśliwiec

3.   Tadeusz Siemek

 

Sekretarz Miasta:

4.   Monika Szczodry

 

Skarbnik Miasta:

5.   Barbara Wójcik

 

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta:

 

6.   Arkadiusz Gałkowski

7.   Jolanta Markowska-Rzeźnik

8.   Agnieszka Garncarz

9.   Jadwiga Groele

10.   Waldemar Wiącek

11.   Tadeusz Witek

12.   Piotr Rożniał

13.   Norbert Jackowski

14.   Wojciech Maciuba

15.   Sylwia Sikora

16.   Piotr Toczyński

17.   Grażyna Cieszyńska

18.   Anna Cisło

19.   Anna Adamczyk

20.   Agata Kurgan

21.   Małgorzata Mosior

22.   Małgorzata Skiba

23.   Elżbieta Rżany

 

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:

Osoby zarządzające gminną osobą prawną:

 

24.   Ewa Garncarz

25.   Marek Bąbała

26.   Rafał Groele

27.   Tadeusz Skubisz

28.   Wojciech Bugajski

29.   Wacław Korona

30.   Wacław Soja

 

Dyrektorzy przedszkoli:

 

31.   Grażyna Stachowicz

32.   Danuta Wiszyńska

33.   Bożena Budaj

34.   Elżbieta Świstro

35.   Anna Mądry

36.   Wiesława Pęgiel

37.   Urszula Rucka

38.   Krystyna Majka

39.   Jolanta Dziaduła

40.   Krystyna Kuśnierz

41.   Grażyna Ciepiela

42.   Bożena Kochanowska

 

Dyrektorzy szkół podstawowych:

 

43.   Marek Paprocki

44.   Daria Warzecha

45.   Adam Jastrząb

46.   Grzegorz Tychanowicz

47.   Andrzej Wilk

48.   Bogusława Czarny

49.   Ewa Kwolek

 

Dyrektorzy gimnazjów:

 

50.   Wołoszyn Elżbieta

51.   Małgorzata Wacławska

52.   Jacek Wiśniewski

53.   Teresa Lechocińska-Ciupa

 

Dyrektorzy zakładów budżetowych:

 

54.   Andrzej Jędrychowski

55.   Bogusława Maziarz

56.   Joanna Kruszyńska

57.   Joanna Kruszyńska - na dzień 01.01.2017 r.

58.   Wanda Bargiel

59.   Zdzisław Czajka

60.   Krzysztof Kowieski

61.   Krzysztof Kowieski – na dzień 01.01.2017 r.

Załączniki

  01. Daniel Kozdęba.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02. Jan Myśliwiec.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  03. Tadeusz Siemek.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  04. Monika Szczodry.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  05. Barbara Wójcik.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  06. Arkadiusz Gałkowski.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  07. Jolanta Markows...-Rzeźnik.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  08. Agnieszka Garncarz.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  09. Jadwiga Groele.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Waldemar Wiącek.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Tadeusz Witek.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Piotr Rożniał.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Norbert Jackowski.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Wojciech Maciuba.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Sylwia Sikora.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Piotr Toczyński.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Grażyna Cieszyńska.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Anna Cisło.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Anna Adamczyk.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Agata Kurgan.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Małgorzata Mosior.pdf 1007,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Małgorzata Skiba.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Elżbieta Rżany.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Ewa Garncarz.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Marek Bąbała.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Rafał Groele.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  27. Tadeusz Skubisz.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  28. Wojciech Bugajski.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  29. Wacław Korona.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  30. Wacław Soja.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  31. Grażyna Stachowicz.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  32. Danuta Wiszyńska.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  33. Bożena Budaj.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  34. Elżbieta Świstro.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  35. Anna Mądry.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  36. Wiesława Pęgiel.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  37. Urszula Rucka.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  38. Krystyna Majka.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  39. Jolanta Dziaduła.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  40. Krystyna Kuśnierz.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  41. Grażyna Ciepiela.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  42. Bożena Kochanowska.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  43. Marek Paprocki.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  44. Daria Warzecha.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  45. Adam Jastrząb.pdf 889,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46. Grzegorz Tychanowicz.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  47. Andrzej Wilk.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  48. Bogusława Czarny.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  49. Ewa Kwolek.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  50. Elżbieta Wołoszyn.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  51. Małgorzata Wacławska.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  52. Jacek Wiśniewski.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  53. Teresa Lechocińska-Ciupa.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  54. Andrzej Jędrychowski.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  55. Bogusława Maziarz.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  56. Joanna Kruszyńska.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  57. Joanna Kruszyń...1.01.2017.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  58. Wanda Bargiel.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  59. Zdzisław Czajka.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  60. Krzysztof Kowieski.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  61. Krzysztof Kowie...1.01.2017.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się