2016-02-18

Oświadczenia majątkowe za 2014 r. miejskiej administracji samorządowej

MIEJSKA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA W MIELCU kadencja 2014-2018

Oświadczenia majątkowe  miejskiej administarcji samorządowej w Mielcu kadencja 2014-2018

Osoby, które złożyły oświadczenia majatkowe do dnia 30.04.2015 r. wg stanu na 31.12.2014 r. (P-Z)

Załączniki

  Paprocki Marek.pdf 709,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pęgiel Wiesława.pdf 667,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rucka Urszula.pdf 660,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rybak Lidia.pdf 818,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sablik Agnieszka.pdf 740,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Siemek Tadeusz.pdf 694,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sikora Sylwia.pdf 826,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skubisz Tadeusz.pdf 725,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Soja Wacław.pdf 740,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stachowicz Grażyna.pdf 626,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szczodry Monika.pdf 561,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Świstro Elżbieta.pdf 720,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tejchma Jacek.pdf 751,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Toczyński Piotr.pdf 718,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tychanowicz Grzegorz.pdf 486,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wacławska Małgorzata.pdf 673,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warzecha Daria.pdf 675,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiącek Waldemar.pdf 674,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wilk Andrzej.pdf 522,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiszyńska Danuta.pdf 651,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Witek Tadeusz.pdf 667,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wójcik Barbara.pdf 723,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zieliński Zbigniew.pdf 730,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się