2018-06-27

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

a/ pracowników Urzędu Miejskiego w Mielcu

b/ kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec.

 

 

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Mielca:

·  Fryderyk Kapinos

·  Fryderyk Kapinos

 

Zastępcy Prezydenta ( do dnia 28.02.2018r. ):

·  Jan Myśliwiec

·  Jan Myśliwiec na dzień 28.02.2018r.

· Tadeusz Siemek

·  Tadeusz Siemek na dzień 28.08.2018r.

 

Sekretarz Miasta:

·  Monika Szczodry

 

Skarbnik Miasta:

·  Barbara Wójcik

 

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta

·         Agata Kurgan

·         Agnieszka Garncarz

·         Anna Adamczyk

·         Anna Cisło

·         Arkadiusz Gałkowski

·         Elżbieta Rżany

·         Grażyna Cieszyńska

·         Jadwiga Groele

·         Józef Herda

·         Lucjan Nizołek

·         Małgorzata Mosior

·         Małgorzata Skiba

·         Monika Skowrońska-Ziomek

·         Norbert Jackowski

·         Sylwia Sikora

·         Tadeusz Witek

·         Waldemar Wiącek

·         Wojciech Maciuba

·         Zenon Tokarski

 

Kierownicy Jednostek organizacyjnych gminy - Osoby zarządzające gminną osobą prawną

·         Ewa Garncarz

·         Leszek Kołacz

·         Marek Bąbała

·         Rafał Groele

·         Tadeusz Skubisz

·         Wiesław Tyniec

·         Wojciech Bugajski

 

Dyrektorzy przedszkoli:

·         Anna Maria Maryniak Ratusińska

·         Anna Mądry

·         Bożena Budaj

·         Bożena Kochanowska

·         Danuta Wiszyńska

·         Elżbieta Świstro

·         Grażyna Ciepela

·         Grażyna Stachowicz, Majewski

·         Jolanta Dziaduła

·         Krystyna Kuśnierz

·         Krystyna Majka

·         Urszula Rucka

·         Wiesława Pęgiel

 

Dyrektorzy szkół:

·         Adam Jastrząb

·         Andrzej Wilk

·         Bogusława Czarny

·         Daria Warzecha

·         Elżbieta Wołoszyn

·         Ewa Kwolek

·         Grzegorz Tychanowicz

·         Jacek, Andrzej Wiśniewski

·         Małgorzata Wacławska

·         Marek Paprocki

·         Teresa Jadwiga Lechocińska-Ciupa

 

Dyrektorzy zakładów budżetowych:

·         Andrzej Jędrychowski

·         Bogusława Maziarz

·         Joanna Kruszyńska

·         Krzysztof Kowieski

·         Wanda Bargiel

Załączniki

  Fryderyk Kapinos 1.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Fryderyk Kapinos 2.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jan Myśliwiec 1.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jan Myśliwiec 2.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tadeusz Siemek 1.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tadeusz Siemek 2.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Monika Szczodry.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barbara Wójcik.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Agata Kurgan.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Agnieszka Garncarz.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Adamczyk.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Cisło.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Arkadiusz Gałkowski.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Elżbieta Rżany.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Cieszyńska.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jadwiga Groele.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Herda.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lucjan Nizołek.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Mosior.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Skiba.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Monika Skowrońska-Ziomek.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Norbert Jackowski.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sylwia Sikora.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tadeusz Witek.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Waldemar Wiącek.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciech Maciuba.pdf 988,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zenon Tokarski.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ewa Garncarz.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Leszek Kołacz.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Bąbała.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rafał Groele.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tadeusz Skubisz.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiesław Tyniec.pdf 994,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciech Bugajski.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Maria Maryniak...sińska 1.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Maria Maryniak...sińska 2.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Mądry.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bożena Budaj.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bożena Kochanowska.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Danuta Wiszyńska.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Elżbieta Świstro.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Ciepiela.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Stachowicz, Majewska.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jolanta Dziaduła.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krystyna Kuśnierz.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krystyna Majka.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Urszula Rucka.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiesława Pęgiel.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Adam Jastrząb.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Wilk.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogusława Czarny.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Daria Warzecha.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Elżbieta Wołoszyn.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ewa Kwolek.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Grzegorz Tychanowicz.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jacek, Andrzej Wiśniewski.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Wacławska.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Paprocki.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Teresa Jadwiga Lech...ska-Ciupa.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Jędrychowski.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogusława Maziarz.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Joanna Kruszyńska.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzysztof Kowieski.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wanda Bargiel.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się