Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Mielca
składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
09.11.2018 więcej
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec.
23.10.2018 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Mielcu
składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
18.10.2018 więcej
Formularze oświadczenia majątkowego
Formularze oświadczenia majątkowego
20.08.2018 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 pracowników Urzędu
Miejskiego w Mielcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Miejskiej Mielec.
27.06.2018 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Radnych Rady Miejskiej w
Mielcu
30.05.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia mandatu tj. 20.10.2017r.
Jolanta Wolska - Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia
mandatu tj. 20.10.2017r.
17.11.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe na rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Mielcu Pana Mariana Kokoszki
27.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe na rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 pracowników Urzędu
Miejskiego w Mielcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Miejskiej Mielec.
20.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe na rok 2016
Oświadczenia majątkowe na rok 2016 Radnych Rady Miejskiej w
Mielcu
20.06.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się