Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia mandatu tj. 20.10.2017r.
Jolanta Wolska - Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia
mandatu tj. 20.10.2017r.
17.11.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe na rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Mielcu Pana Mariana Kokoszki
27.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe na rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 pracowników Urzędu
Miejskiego w Mielcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Miejskiej Mielec.
20.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe na rok 2016
Oświadczenia majątkowe na rok 2016 Radnych Rady Miejskiej w
Mielcu
20.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Mielcu
29.07.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Prezydenta Miasta Mielca
29.07.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 pracowników Urzędu
Miejskiego w Mielcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych
gminy
02.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 radnych Rady Miejskiej w Mielcu
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 radnych Rady Miejskiej w
Mielcu
31.05.2016 więcej
Formularze oświadczenia majątkowego
Formularze oświadczenia majątkowego
22.02.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014
Oświadczenia majątkowe pracowników administracji samorządowej
złożone w lipcu 2014 r.
19.02.2016 więcej
12