Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program Współpracy na rok 2017
Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi na rok 2017
29.05.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 2016
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy
Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2016”
29.05.2017 więcej