Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kadencja 2018-2023
UCHWAŁA NR XLV/447/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU w sprawie
podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
19.03.2018 więcej
Kadencja 2014-2018
Okręgi wyborcze
30.03.2016 więcej