2018-10-24

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 16 000 000 zł. - w załaczniku.

4. Uchwała o zmianie WPF z 27.09.2018r.

5. UWAGA - zmiana terminu składania ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych oraz ich otwarcia.

6. LOTNISKO Sp. z o.o - bilans, rachunek zysków i strat.

7. MARR S.A - bilans, rachunek zysków i strat.

8. MKS Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

9. MPEC Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

10. MPGK Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat.

11. MZBM Sp. z o.o. - bilans, rachunek zysków i strat .

12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.

13. ZUOK Sp. z.o.o. - rachunek zysków i strat.

14. Dokument o wyborze pełnicego funkcję Prezydenta Miasta Mielca.

15. Odpowiedzi na pytania dotyczące obligacji.

16. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta.

17. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

18. Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

Załączniki

  1. Ogłoszenie o Ko...munalnych.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała w spraw...obligacji.pdf 830,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała RIO w s...0 000 zł.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała o zmian...9.2018 r..pdf 3,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. UWAGA - zmiana t... otwarcia.pdf 127,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. LOTNISKO Sp. z o...w i strat.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7. MARR S.A - bilan...w i strat.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. MKS Sp. z o.o. -...w i strat.pdf 2,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9. MPEC Sp. z o.o. ...w i strat.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. MPGK Sp. z o.o....w i strat.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11. MZBM Sp. z o.o.... i strat .pdf 1,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. ZUOK Sp. z.o.o. - bilans.pdf 1013,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. ZUOK Sp. z.o.o....w i strat.pdf 547,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Dokument o wybo...ta Mielca.pdf 298,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Odpowiedzi na p...bligacji.docx 18,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  16. Uchwała w spra...ka Miasta.pdf 171,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Zaświadczenie ...nym REGON.pdf 355,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Zawiadomienie o...ępowania.pdf 322,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się