2020-11-20

Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

1. Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych - w załączniku.

2. Uchwała w sprawie emisji obligacji - w załączniku.

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Mielec obligacji wyemitowanych
na kwotę 27 800 000,00 zł

4. Uchwała o zmianie WPF z 30.09.2020r.

5. Odpowiedzi na pytania

6. UWAGA - przesłanie oferty w formie dokumentu elektronicznego

7. Wyjaśnienie

8. MKS - bilans, rachunek zysków i strat

9. ARR MARR SA - bilans, rachunek zysków i strat

10. Lotnisko - bilans, rachunek zysków i strat

11. MPEC - bilans, rachunek zysków i strat

12. MPGK - bilans, rachunek zysków i strat

13. MZBM - bilans, rachunek zysków i strat

14. ZUOK - bilans, rachunek zysków i strat

15 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1

16. Odpowiedzi na pytania II

17. Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 2

18. Informacja o  ZMIANIE TERMINU

19. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załączniki

  1. Ogłoszenie o Ko...munalnych.pdf 2,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwła w sprawi...obligacji.pdf 132,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała RIO - w...0 000 zł.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała o zmian...9.2020 r..pdf 3,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Odpowiedzi na pytania 302,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. UWAGA - przesła...ektronicznego 172,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Wyjaśnienie 144,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. MKS - bilans, ra...w i strat.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9. ARR MARR SA - bi...w i strat.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Lotnisko - bila...w i strat.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11. MPEC - bilans, ...w i strat.pdf 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. MPGK - bilans, ...w i strat.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  13. MZBM - bilans, ...w i strat.pdf 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. ZUOK - bilans, ...w i strat.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Formularz ofert...nik Nr 1.docx 14,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  16. Odpowiedzi na pytania II.pdf 427,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Oświadczenie o...nik Nr 2.docx 14,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  18. UWAGA - ZMIANA TERMINU.pdf 126,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Zawiadomienie o...postępowania 300,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się