Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Spraw
Obywatelskich w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
20.02.2018 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Spraw Obywatelskich w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w
Urzędzie Miejskim w Mielcu
14.02.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Dróg
Miejskich i Transportu Publicznego w Urzędzie Miejskim w Mielcu
14.02.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Biurze Kontroli i
Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
07.02.2018 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Wydziale
Dróg Miejskich i Transportu Publicznego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
06.02.2018 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Biurze
Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
01.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym
26.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor – w Wydziale Dróg Miejskich i Transportu
Publicznego
15.01.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
15.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w
Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26.
08.01.2018 więcej