Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko urzędnicze –podinspektora w Referacie ds.
Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień, Przemocy oraz Wsparcia
Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie
Miejskim w Mielcu.
18.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor – w Wydziale Dróg Miejskich i Transportu
Publicznego
15.01.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
15.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w
Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26.
08.01.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – głównego specjalisty ds. sportu i
rekreacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
08.01.2018 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na
stanowisko głównego specjalisty ds. sportu i rekreacji
02.01.2018 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na
stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
02.01.2018 więcej
Informacja o wynikach konkursu na dyrektora SCK
Informacja o wynikach konkursu na dyrektora SCK
22.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
główny specjalista ds. sportu i rekreacji w Urzędzie Miejskim
w Mielcu, ul. Żeromskiego 26.
14.12.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
podinspektora w Referacie ds. Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień,
Przemocy oraz Wsparcia Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i
Zdrowia
13.12.2017 więcej