Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach konkursu na dyrektora SCK
Informacja o wynikach konkursu na dyrektora SCK
22.12.2017 więcej
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko urzędnicze –podinspektora w Referacie ds.
Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień, Przemocy oraz Wsparcia
Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie
Miejskim w Mielcu.
18.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
główny specjalista ds. sportu i rekreacji w Urzędzie Miejskim
w Mielcu, ul. Żeromskiego 26.
14.12.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
podinspektora w Referacie ds. Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień,
Przemocy oraz Wsparcia Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i
Zdrowia
13.12.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na
stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.
12.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor – w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w
Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
12.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor w Referacie ds. Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień,
Przemocy oraz Wsparcia Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i
Zdrowia
23.11.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze –podinspektora w Wydziale Inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
23.11.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
inspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony
Środowiska i Zarządzania Kryzysowego
15.11.2017 więcej
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
09.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się