Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. kontroli podatkowej
w Referacie Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie
Miejskim w Mielcu
01.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor – Biuro Promocji i
Informacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26.
09.01.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie
Kontroli Podatkowej, w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim
w Mielcu
04.01.2017 więcej