Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
25.10.2016 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne
stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. VAT w Wydziale
Księgowo – Rachunkowym w Urzędzie Miejskim w Mielcu
12.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. VAT – Wydział
Księgowo - Rachunkowy w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul.
Żeromskiego 26.
26.09.2016 więcej
Informacja o wynikach naboru
na kierownicze stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego
w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
23.09.2016 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego w
Urzędzie Miejskim w Mielcu
16.09.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w
Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26.
30.08.2016 więcej
Informacja o wynikach naboru
na kierownicze stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego
w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
29.06.2016 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Wydziale Zamówień
Publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
06.06.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytor
wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26.
06.06.2016 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Dróg i
Melioracji w Wydziale Dróg, Zieleni i Energetyki w Urzędzie
Miejskim w Mielcu.
30.05.2016 więcej
123