Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE podinspektor w Biurze Promocji i Sportu 2019-10-11 Zobacz
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE aplikant w Straży Miejskiej 2019-09-23 Zobacz
3 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE Naczelnik Wydziału Edukacji 2019-10-25 Zobacz
4 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu 2019-10-21 Zobacz
5 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE inspektor w Wydziale Inwestycji 2019-10-18 Zobacz
6 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 2019-06-07 Zobacz
7 II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (w zakresie kadrowo – socjalnym) 2019-08-09 Zobacz
8 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE konsultant ds. systemów teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej 2019-07-31 Zobacz
9 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE podinspektor – w Wydziale Księgowo - Rachunkowym 2019-07-12 Zobacz
10 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODKARPACKIE podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (w zakresie kadrowo – socjalnym) 2019-06-28 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się