Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1161/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1161/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania środków i ich wysokości na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
01.03.2018 więcej
Zarządzenie nr 1160/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1160/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
28.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez
organizacje pozarządowe
28.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1158/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1158/2018 Prezydenta Miasta Mielca
28.02.2018 więcej
zarządzenie Nr 1151/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 1151/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16
lutego 2018 r.
16.02.2018 więcej
Zarządzenie NR 1150/2018 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje
pozarządowe.
15.02.2018 więcej
Zarządzenie NR 1132/2018 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2018r.
Zarządzenie NR 1132/2018 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego
2018r.
07.02.2018 więcej
Zarządzenie NR 1131/2018 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2018r
Zarządzenie NR 1131/2018 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego
2018r.
07.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 1130/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1130/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania środków i ich wysokości na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec.
06.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 1122/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1122/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 31
stycznia 2018 r. ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
31.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 1123/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1123/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
31.01.2018 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje
pozarządowe.
31.01.2018 więcej
123