Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1243/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1243/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miejskiej Mielec
21.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1239/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1239/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na
realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program
profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta
Mielca na lata 2018 -2019"
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1232/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1232/2018 Prezydenta Miasta Mielca
26.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 1226/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1226/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
20.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 1225/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1225/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
kwietnia 2018r.
20.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1203/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1203/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz organizacji
pozarządowych
04.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1161/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1161/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania środków i ich wysokości na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec
01.03.2018 więcej
Zarządzenie nr 1160/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1160/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
28.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez
organizacje pozarządowe
28.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1158/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1158/2018 Prezydenta Miasta Mielca
28.02.2018 więcej
zarządzenie Nr 1151/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 1151/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16
lutego 2018 r.
16.02.2018 więcej
1234