Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1400/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1400/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 27
września 2018 r. w sprawie przyznania środków i ich wysokości
na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
28.09.2018 więcej
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
13.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1368/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1368/2018 Prezydenta Miasta Mielca
29.08.2018 więcej
Zarządzenie nr 1326/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1326/2018 Prezydenta Miasta Mielca
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1313/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1313/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania dotacji i jej wysokości na rzecz organizacji
pozarządowej.
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1288/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1288/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania środków i ich wysokości na realizację zadań
publicznych gminy.
19.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego
Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje pozarządowe
07.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1268/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1268/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miejskiej Mielec
06.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1266/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1266/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz organizacji
pozarządowych.
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1243/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1243/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miejskiej Mielec
21.05.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się