Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Klub Szachowy SDK Lotnik
19.01.2018 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej przy Parafii pw. Świętego Mateusza w Mielcu
16.01.2018 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Międzyszkolny Klub
Sportowy IKAR Mielec
15.12.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego -Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu
15.12.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Międzyszkolny Klub
Sportowy IKAR Mielec
14.12.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Chorągiew Podkarpacka
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w
Mielcu
13.12.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub
Brydżowy Hotel Polski - Mielec
13.12.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Godne
Życie dla Dzieci"
13.12.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego- Międzyszkolny klub
Sportowy Ikar Mielec.
06.12.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Słoneczna
Przyszłość
01.12.2017 więcej