2016-03-30

Obwody głosowania

UCHWAŁA NR XIX/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
 
2015-06-24
UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
 
 
 
2014-08-08
Uchwała nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

2013-01-16
Uchwała Nr XXVIII/241/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 

Załączniki

  Uchwała Nr XXX_260...dn.12.04.2013 114,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI_367...8.07.2014 r. 204,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXVIII_...20.12.2012 r. 184,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr IX_61_2...19.06.2015 r. 204,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIX_189...dn.18.03.2016 203,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się