Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.87.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.87.2018 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie podziemnych sieci energetycznych
11.12.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.95.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.95.2018 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
10.12.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca nr OŚZK.6220.28.2018.JN-10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca nr
OŚZK.6220.28.2018.JN-10 z dnia 07.12.2018 r.
07.12.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.93.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.93.2018 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej
04.12.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.11.2018 r.
o wydaniu decyzji NR 993/2018 znak AB.6740.920.2018 HH o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
30.11.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.92.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.92.2018 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie
29.11.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.82.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.82.2018 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia.
29.11.2018 więcej
Obwieszczenie - RZ.ZUZ.4.421.318.2018.EL.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego. RZ.ZUZ.4.421.318.2018.EL
29.11.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.131.2018
Obwieszczenie UGG-U.6730.131.2018 o możliwości zapoznania się
z całością akt sprawy związanej z ustaleniem warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków
mieszkalnych
27.11.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.91.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.91.2018 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie
26.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się