Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.87.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.87.2018 wszczęto postępowanie w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych
sieci
17.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.85.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.85.2018 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej
stacji
17.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.71.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.71.2018 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie parkingu publicznego dla samochodów
osobowych
17.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.104.2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o warunkach
zabudowy z dnia 03.11.2017 r. znak UGG-U.6730.104.2017,
ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie 38-u budynków
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.86.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.86.2018 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.73.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.73.2018 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na rozbudowie budynku I Liceum Ogólnokształcącego
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.83.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.83.2018 o wczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
10.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.81.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.81.2018 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
09.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.73.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.73.2018 o wydanych postanowieniach w
ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.10.2018 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.74.2018
Obwieszczenie UGG-U.6733.74.2018 sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
w Mielcu
09.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się